Your Cart

0

FAQ

FAQ

Resale Policy: 

We allow resale of our products ONLY by authorized distributors through the designated websites below. Any reseller or distributor of our products (including collaborations) has to have our written/contractual consent prior to any resale or distribution of A7 products. In the event any reseller or customer violates the Resale Policy, A7 reserves the right to pursue legal action against the reseller. 

Our authorized distributors are:

Brand Protection:

We are committed to providing our customers with the highest quality product. From time to time we are made aware that imitations of our products may be produced and sold. We own several patents and trademarks and take the issue of counterfeiting very seriously and do our best to legally address each infringement.

Shipping:

 • All orders are typically shipped within 3 business days of payment unless there is a complication with your order, in which case you will be notified.
 • The shipping cost is based on dimensions and/or weight of the items purchased.
 • We offer pre-sale/ pre-order collections, where the shipping date is determined individually and is listed in the product title or description. 
 • Please allow for 10 business days for processing time during/after holidays, sales or special events.
 • We do not guarantee arrival of shipments in time for any holidays, birthdays, etc.

Domestic Shipping Options (within the Poland):

 • DHL express

International shipping (outside Poland)

 • We offer shipping to most European countries. If you are based in Europe and there is no shipping option available, please reach out to hello@a7poland.com. If you are purchasing outside of Europe please review our regional distribution stores at www.a7intl.com. We have several exclusive distributors:
 • We offer international shipping options:
 • International deliveries typically take 3-10 business days to most countries. International tracking is provided.
 • Customs, duty and VAT charges may apply depending on the destination country.
 • Deliveries may be delayed due to Customs clearance that does not adhere to any time frame, and can prolong delivery.
 • It is not uncommon for Customs agencies to take beyond 30 days to process some shipments, especially during high volume seasons like holidays. Neither A7 Poland or the shipping carrier have control over the length of time it takes to clear Customs.
 • No refunds or returns will be accepted for Customs fees paid or refusal of the package by not accepting Customs fees.
 • International orders will not be refunded for prolonged shipping as a result of Customs processing or delivery issues. The delivery and customs processing time varies and is unavoidable.
 • International shipments are only able to file a lost package claim 120 days after shipment.

REFUND/EXCHANGE POLICY

 • We do not offer exchanges at this time. If you wish to make an exchange inside the Poland please send an email to hello@a7poland.com to receive a returns reference code.You can then generate a return label via the DHL expressPlease then place a new order for the desired item via the website. This will ensure faster delivery of the desired item. 
 • We DO NOT offer international returns. Our return policy only extends to Poland shipments. 
 • We DO NOT allow returns or exchanges on pre-orders of IPF Approved Belts since they are made on demand. 
 • We offer returns for refund or store credit within the Poland.
 • We must be notified via email to hello@a7poland.com before the returns process can begin. We will provide you with a returns reference that must be submitted in the DHL express. We do not accept returns without notification.
 • Returns are only granted within 14 days from the order date. This allows for ample time to inspect the products before use. During the months of December and January the return window is 30 days due to Holiday shopping. 
 • We DO NOT offer returns for collabs, discontinued items, clearance items or purchases made using coupon codes offering a higher than a 15% off discount.
 • We DO NOT offer returns or exchanges for men's briefs or socks for hygienic reasons.
 • The shipping cost for the returned item will be deducted from the refund or store credit. The shipping cost will depend on the weight and dimensions of the returned item.
 • The returned items must be unworn. Returned items must have the original packaging (tag and bag). The item must NOT be washed or dried and NOT have any smell, animal hair, chalk or deodorant stains on it in order to be refunded. No refunds will be granted for returns that do not meet this policy.
 • Your return request will be automatically cancelled if we do not receive shipping confirmation for the returned item within 30 days of the notification email you sent to hello@a7poland.com.
 • Be sure to carefully select the right size by following our size charts provided BEFORE you checkout. The general rule is to compare our size charts to the measurements of well-fitting clothing you already own and choosing the closest size, up or down, depending on your fit preference. If you have sizing questions please feel free to reach out to hello@a7poland.com.
POLITYKA ZWROTU / WYMIANY

 W tej chwili nie oferujemy wymiany. Jeśli chcesz dokonać 
wymiany na terenie Polski, wyślij e-mail na adres hello@a7poland.com,
aby otrzymać kod referencyjny zwrotu.
Następnie możesz wygenerować etykietę zwrotną za pośrednictwem DHL express.

Następnie złóż nowe zamówienie na żądany produkt za pośrednictwem
strony internetowej. Zapewni to szybszą dostawę pożądanego przedmiotu.

NIE oferujemy zwrotów międzynarodowych. Nasza polityka zwrotów obejmuje tylko przesyłki polskie.
NIE zezwalamy na zwroty lub wymiany na zamówienia pre-order pasów
zatwierdzonych przez IPF, ponieważ są one wykonywane na zamówienie. Oferujemy zwroty lub kredyt sklepowy w całej Polsce.

Musimy zostać powiadomieni e-mailem na hello@a7poland.com, zanim rozpocznie się
proces zwrotu. Prześlemy Ci numer referencyjny zwrotu, który należy
przesłać w DHL Express. Nie przyjmujemy zwrotów bez powiadomienia. Zwroty są przyznawane w ciągu 14 dni od daty zamówienia.
Daje to wystarczająco dużo czasu na sprawdzenie produktów przed użyciem.

W grudniu i styczniu okres zwrotu wynosi 30 dni z powodu świątecznych zakupów. NIE OFERUJEMY zwrotów dla współpracowników, produktów wycofanych, produktów przecenionych
lub zakupów dokonanych przy użyciu kodów kuponów oferujących rabat większy niż 15%.

Z powodów higienicznych NIE oferujemy zwrotów ani wymiany majtek lub skarpet. Koszt wysyłki zwróconego przedmiotu zostanie odjęty od zwrotu lub kredytu sklepowego.
Koszt wysyłki zależy od wagi i wymiarów zwracanego produktu. Zwrócone przedmioty muszą być nienoszone. Zwracane przedmioty muszą mieć oryginalne
opakowanie (metkę i torbę). Produkt NIE MOŻE być prany ani suszony i NIE może mieć żadnych zapachów,
sierści zwierzęcej, kredy ani dezodorantu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy.

Zwroty, które nie spełniają tych zasad, nie będą refundowane. Twoje żądanie zwrotu zostanie automatycznie anulowane, jeśli nie otrzymamy potwierdzenia wysyłki
zwróconego przedmiotu w ciągu 30 dni od e-maila z powiadomieniem wysłanego na hello@a7poland.com. Pamiętaj, aby dokładnie wybrać odpowiedni rozmiar, postępując zgodnie z naszymi zamieszczonymi tabelami rozmiarów,
PRZED zapłatą. Ogólną zasadą jest porównanie naszych tabel rozmiarów z wymiarami dobrze
dopasowanej odzieży, którą już posiadasz i wybranie odpowiedniego rozmiaru, mniejszego lub
mniejszego, w zależności od preferencji dopasowania. W razie pytań dotyczących rozmiarów
prosimy o kontakt na hello@a7poland.com.

If you received...

(a) Defective Item

In the event an item(s) is defective upon receipt or has a manufacturing defect, a refund or exchange will be granted upon inspection of item(s). Prior notification of the defect must be sent via email to hello@a7poland.com. We will not be able to issue refunds on defective items without prior notification.

(b) Wrong Item

In the event that you received a wrong item(s), we will send you a replacement. Once we have received the item(s) or proof of the wrong item we will ship out the correct item(s) within 3-5 business days; dependent on current stock. Prior notification of this issue must be sent via email to hello@a7poland.com. We will not be able to issue refunds without prior notification.

(c) Missing item(s)

In the event that you are missing items in your order, once we are notified we will ship out the missing items within 3-5 business days; dependent on current stock. Please notify us of this issue via email to hello@a7poland.com.

Care Instructions:

Care instructions for t-shirts, tanks, hoodies, joggers and shorts:

 • Machine wash cold with like colours
 • Do not bleach
 • Tumble dry low
 • Do not iron

A7 CONE Knee sleeve care instructions:

 • Machine wash on delicate cycle
 • Use mild detergent - NO bleach
 • Wash with like colours
 • Hang dry - do NOT use the dryer
 • Make sure the sleeves are fully dry before using them again

Size Charts:

Size charts for all A7 products are located in the product gallery. The size chart is the last product photo in each listing. Please reference the image below.

Jeśli otrzymałeś ...

(a) Wadliwy produkt

 W przypadku, gdy produkt (y) jest wadliwy po otrzymaniu lub ma wadę produkcyjną,
zwrot lub wymiana zostaną przyznane po sprawdzeniu produktu (ów).
Uprzednie zgłoszenie wady należy przesłać pocztą elektroniczną na adres hello@a7poland.com.
Nie będziemy mogli dokonywać zwrotów za wadliwe produkty bez uprzedniego powiadomienia. (b) Niewłaściwy produkt W przypadku otrzymania niewłaściwych produktów wyślemy ci zamiennik.
Po otrzymaniu produktu (-ów) lub dowodu niewłaściwego produktu,
wyślemy prawidłowy produkt (-y) w ciągu 3-5 dni roboczych; zależy od aktualnego stanu magazynowego.
Uprzednie powiadomienie o tym problemie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres hello@a7poland.com.
Nie będziemy mogli dokonywać zwrotów bez uprzedniego powiadomienia. (c) Brakujące produkty W przypadku braku produktów w zamówieniu, po otrzymaniu powiadomienia wyślemy brakujące produkty
w ciągu 3-5 dni roboczych; zależy od aktualnego stanu magazynowego.
Powiadom nas o tym problemie za pośrednictwem poczty elektronicznej na hello@a7poland.com. Instrukcje pielęgnacji: Instrukcje pielęgnacji koszulek, bezrękawników, bluz, spodni dresowych i szortów: Prać w pralce na zimno w podobnych kolorach Nie wybielać Nie można suszyć w suszarce Nie prasować
Instrukcja pielęgnacji Nakolanników A7 CONE: Prać w pralce w delikatnym cyklu Użyj łagodnego detergentu - BEZ wybielacza Prać z podobnymi kolorami Zawieś na sucho - NIE używaj suszarki Przed ponownym użyciem upewnij się, że nakolanniki są całkowicie suche
Tabele rozmiarów: Tabele rozmiarów wszystkich produktów A7 znajdują się w galerii produktów.
Tabela rozmiarów to ostatnie zdjęcie produktu na każdej aukcji.
Proszę odnieść się do obrazka poniżej.

   

  Polityka prywatności

  Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

  Power Equipped sp z o.o. ul.Nektarowa 11b, 52-210 Wrocław, Polska jest Administratorem Twoich danych osobowych.

  W każdym czasie masz prawo dostępu do danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.

  W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.

  Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres hello@a7poland.com lub pisemnie na ww. adres Administratora

  Jako Administrator Twoich danych osobowych:

  1. Przetwarzamy je tylko w takim zakresie, w jakim wyrażasz na to zgodę lub w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
  2. Twoje dane przetwarzamy w szczególności w celu: zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji i zwrotu, przesyłania Ci informacji handlowych i marketingowych dotyczących sklepu: a7poland.com , prezentowania Ci reklam, udzielania odpowiedzi na pytania oraz w celu obrony przed roszczeniami, celach księgowych i podatkowych.
  3. Przetwarzamy następujące kategorie danych:
  • imię, nazwisko, adres email, adres, numer telefonu – w celu zawarcia i wykonania umowy
  • imię, nazwisko, adres email – w celach marketingowych
  1. Korespondencja między nami związana z zawarciem i realizacją umowy jest przechowywana w celu zawarcia i wykonania umowy, rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu, a także dla potrzeb rozstrzygania ewentualnych sporów. Nie przetwarzamy Twojego adresu email wynikającego z korespondencji w celu innym niż komunikacja w celu realizacja zgłoszenia.
  2. Nie przekazujemy Twoich danych innym administratorom.
  3. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.
  4. Nie uzależniamy możliwości zawarcia umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Stosujemy odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony Twoich danych przed ich ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
  6. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 5 lat od dnia wyrażenia zgody, chyba że zgoda zostanie cofnięta przed upływem tego terminu.
  7. W każdym czasie masz prawo dostępu do Twoich danych, uzyskania kopii, żądania przeniesienia oraz do ich poprawiania.
  8. W każdym czasie możesz odwołać lub ograniczyć każdą ze zgód na przetwarzanie danych.
  9. Jeśli uważasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy, masz prawo zgłoszenia sprzeciwu oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować na adres: hello@a7poland.com lub pisemnie na ww. adres Administratora
  11. Jeśli masz w naszym sklepie konto, możemy je w każdej chwili usunąć na Twoje żądanie.
  12. Nie będziemy profilować Twoich danych .
  13. W związku z wykonywaniem zawartej między nami umowy sprzedaży będziemy przetwarzać Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do jej wykonania przez okres do 6 miesięcy od okresu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży.
  14. W celach marketingowych korzystamy z usług podmiotów trzecich (Google, Facebook), które stosują w sklepie a7poland.com pliki cookies.
  15. Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

   

  Polityka dotycząca wykorzystania cookies

  Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Power Equipped sp z o.o.  ul. Nektarowa 11b52-210 Wrocław, Polska.

  1. Administrator - oznacza Power Equipped sp z o.o.  ul. Nektarowa 11b, 52-210 Wrocław, Polska, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) a7poland.com
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  8. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  9. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  10. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  11. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  12. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  13. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
  2. Konfiguracji serwisu
  • I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • II) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
  • III) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
  • IV) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
  • V) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  1. Uwierzytenienia użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
  • I) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • II) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
  • III) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
  1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
  • I) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • II) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
  1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
  • I) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
  1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
  • i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  1. Świadczenia usług reklamowych
  • I) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  3. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • I) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
  • II) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
  1. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

  Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

  Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

   

  Contact:

  Please email our Customer Service Team at hello@a7poland.com if you have any questions or concerns.

  x